KONTROLL LJUD: Rätt ljud samt Max/Min-volym

    Röd fas

    Grön fas

    Blinkade grön fas

    Gul fas