• Bullerstyrd
  • Dimensioner
  • Elektronisk frontpanel
  • Extern högtalare
  • Inspelat meddelande
  • Kvittens
  • LED i frontpanel
  • LED Ljuskrans
  • Ljud & Volym
  • Ljus
  • Lokaliseringsljud
  • Matningsspänning & Effektförbrukning
  • MTBF
  • Programmerbar med PDA via IR
  • Reliefsymboler
  • RFID Läsare
  • Taktil riktningspil
  • Temperaturområde
  • Vibrator
  • Vibrator, tryckfunktion under
  • 24 VAC
  • 42 VAC
  • 115 VAC
  • 230 VAC
  • 24 VDC
  • -40 VDC