Dimensionerad för öppna landskap

Vindytan vid valet av stolpe Frågan om vindyta, vindfång, kom [...]