Vi gör gärna ljusberäkningar!

Vi gör gärna ljusberäkningar För att de ska bli realistiska, [...]