Prisma Daps Cykelsignal

Ska cykelsignalen vara gul eller blå? Gul signal rekommenderas inte för gående då kontrasten mot stolpen är för liten vilket försvårar det för gående med nedsatt syn. Men det är helt OK att ha gula cykelsignaler.