Fågelskydd eller inte

Gatubelysning är frestande för fåglar att använda som viloplats. Tyvärr väljer fåglar att göra ifrån sig under vilostunden...