Vad avgör livslängden?

Armaturens livslängd avgörs av dess svagaste länk. Ibland får vi frågan...