Illuminans

Lumen Om 1 lumen träffar en yta på 1 m² [...]