Närvarostyrning via telefon

Är det EFFEKTEN som ska ändras? Är det TIDEN som närvaro-detekteringen ska "hålla i sig". Är det ANTALET armaturer, som lyder den armatur som upptäckt närvaro, som ska justeras?...