Prisma DI-5C export till Excel

Sedan hösten 2015 är det möjligt att exportera mätningarna av vevaxlar, från instrumentet Prisma DI-5C, till dator för att sedan arbeta vidare med analys och utvädring i Microsoft Excel...