Effektiv kylning

Effektiv kylning är den enskilt största förutsättningen för diodernas livslängd. [...]