Prisma Light tar sitt producentansvar

Producentansvaret på elektriska och elektroniska produkter har funnits sedan augusti [...]