Fördröjd anmälan

Tryck och håll. Istället för att trycka till – håll kvar en kort stund på fronten. Det kallar vi ”fördröjd anmälan”. Du bestämmer vad som ska hända. "Du" i det här sammanhanget är om "Du" är installatör eller har förtroendet att sköta driften för korsningen. Om det är du så kan du med Android-app ändra inställningar för vad som ska ske vid fördröjd anmälan, till exempel: Talmeddelande: vart du befinner dig någonstans. Ett kvittensljud = bekräftelse för den som tryckt...