SundaHus

SundaHus är ett verktyg man kan använda för att se till att ens
fastighet inte innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen – för en
hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Prisma Button nu registrerade

med goda resultat

  • Prisma Button 800: Klass A
  • Prisma Button 300: Klass A
  • Prisma Button 1200: Klass A

Alla tre modeller är alltså godkända och kan användas i
projekt med en hög miljöstandard.

Har du ett projekt

där kvalité och hållbarhet är viktigt?
Kontakta säljare för Prisma Button