SundaHus är ett verktyg man kan använda för att se till att ens
fastighet inte innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen – för en
hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Prisma Button nu registrerade

med goda resultat

  • Prisma Button 800: Klass A
  • Prisma Button 300: Klass B
  • Prisma Button 1200: Klass B

Alla tre modeller är alltså godkända och kan användas i
projekt med en hög miljöstandard.

Har du ett projekt

där kvalitét och hållbarhet är viktigt?
Kontakta säljare för Prisma Button

2017-03-02T11:46:40+00:00 fre 3 Mar 2017|Prisma Button|