Det var en gång…

för länge sedan då man i hemmet antingen tände lampan eller släckte den. Sedan kom dimmerfunktion, klockor som slog på och av och det blev allt vanligare med närvaro/frånvaro-styrning. Belysning styrd av att någon är i närheten eller inte.
Närvaro/frånvaro behöver nödvändigtvis inte innebära tänt eller släckt. Det kan istället innebära mer eller mindre ljus.

Därför Prisma Eliott

Prisma Eliott är byggd på LED-teknik. Till skillnad mot de allra flesta tekniker kan man tända, släcka, dimra/ljusreglera utan någon märkbar fördröjning. Mycket vitt ljus från gatubelysningen eller mindre. Karaktären är densamma, bara mer eller mindre av det jämna, vita ljuset med god färgåtergivning (högt CRI) från Prisma Eliott gatubelysning med LED-teknik.

Nu kommer det ett tåg

Ett trevlig sätt att använda Prisma Eliott är att låta tåget styra belysningen. Strax innan tåget anländer till perrongen så ökar ljusstyrkan för att signalera till de väntande:
”Nu är det strax dags för påstigning.”
Den här lösningen kan vara riktigt effektiv på perronger med glesa avgångar…

Läs mer

om styrning och fjärrstyrning av,och kommunikation med, Prisma Eliott. Här skriver vi också ett par rader om att det ibland inte behövs någon styrning då Prisma Eliott sprider vitt ljus på ett effektivt sätt även vid mycket låga effekter.