Studiebesök på PrismaTibro

Det händer att vi får frågan av olika föreningar och företag om de får komma på studiebesök hos oss. Det vill vi gärna, och vi tackar ofta ja. Senast var Tekniska föreningen i Skövde och besökte oss. Tack för ett trevligt besök! 

Varför studiebesök?

Vi är stolta över det vi gör på PrismaTibro, och det visar sig ibland att vi kan överraska våra besökare – att vi gör mer än många först tror. Det gläder oss då att vi får dela med oss av våra produkter och vår kunskap, så att fler får upptäcka Prisma Daps funktioner och så att fler får reda på vad en ljusstyrning är – till exempel. 

I och med våra studiebesök vill vi också vara med och sprida kunskap kopplat till trafiksäkerhet. Vilka utmaningar finns idag? Och hur kan våra produkter bidra till ett mer trafiksäkert samhälle, i linje med mål 3.6 i Agenda 2030?