Sponsring enligt PrismaTibro 2023

PrismaTibro vill, i den utsträckning som är möjligt, engagera sig i idrottsliv och andra projekt. Utgångspunkten är ett samhälle i samarbete mot att nå de globala hållbarhetsmålen –
Agenda 2030.

För vem?

Under 2023 ligger vårt fokus på föreningar och initiativ som rör följande områden: 

  • Barn och ungdomar
  • Rörelse
  • Trafiksäkerhet

Därför

Vi vill stimulera till rörelse och välmående för såväl barn som vuxna. PrismaTibro har ett starkt fokus på friskvård för den egna personalstyrkan och ser det som en självklarhet att sponsra olika idrottsverksamheter för barn och ungdomar.

PrismaTibro har, genom sina produkter, även en tydlig koppling till trafiksäkerhet. Vår vision är  ”Trafiksäkerhet idag och för framtida generationer”. Målsättningen är att fortsätta vara nytänkande även i framtiden. Därför vill vi stödja forskning och andra spännande initiativ inom just trafiksäkerhet.

Så mycket

Hur mycket vi kan sponsra med beror på initiativ från föreningen och vad PrismaTibro har möjlighet till. Det vi vill informeras om i förväg är vad pengarna är tänkta att användas till. Är de planerade att gå till medaljer vid årsavslutning, läger, matchställ eller något helt annat?

Förväntningar

Generellt kan man säga att vi, PrismaTibro, förväntar oss att på något sätt synas i samband med föreningsaktiviteter. Det kan vara en skylt, en logo på en hemsida eller kanske vår logo på medaljen som delas ut. Vi förväntar oss även att de vi sponsrar kommer och besöker oss för att presentera föreningen/initiativet för vår personal.

Har ni en egen idé vad gäller synlighet så lyssnar vi gärna! Ett exempel skulle till exempel kunna vara att, istället för en logo, skapa en friskvårdsdag tillsammans med oss. Vägarna är många – målet gemensamt.

I samband med sponsring av en idrottsförening förväntar vi oss att föreningen följer Riksidrottsförbundets (RF) och Specialidrottsförbundets stadgar. Om det kommer fram att föreningen inte gör detta kan PrismaTibro avsluta samarbetet omgående.

När?

Fokus bestämmer PrismaTibro i februari varje år och detta börjar sedan gälla i april samma år. Sponsring och samarbeten beslutas löpande under året beroende på rådande situation.

Meddela ditt intresse