LED-modul

Ska den vara utbytbar?
Ja, det är väl praktiskt med utbytbar LED-modul.
– Eller?

Frågan som följer är:

Hur ofta ska man behöva byta LED-modul?
Livslängden för armaturen Prisma Eliott är, om man ser på dioderna, minst 100.000 timmar. Om man driver Prisma Eliott på lägre effekt så ökar livslängden till 150.000 timmar.
Omräknat i antal år blir det cirka 25 år respektive knappt 40 år.

Nästa fråga blir då:

Kommer man att byta LED-modul om 25 år?
Svaret är troligtvis: Nej, man byter armatur.
Andra delar, funktioner har gjort sitt och nya tekniska lösningar och nya material ersätter det som idag är i teknikens framkant.