Vill du stänga av på Prisma DI-5C?

Tryck och håll ”OK”-knappen under 3 sekunder.

Vill du stänga av på Prisma DI-5?

Tryck ned ”Power”-knappen en gång.

Fler funderingar?

Välkommen att kontakta Harut, produktansvarig.