Så bidrar Tunable White till Agenda 2030

Sedan april 2024 erbjuder vi vår populära gatuarmatur Prisma Light Elton och parkarmaturen Prisma Light Ellie tillsammans med den eftertraktade funktionen Tunable White. 

Det är Tunable White

När människor fortfarande är aktiva har belysningen en högre effekt (4000 K) och ett kallare ljus. Senare på kvällen och under natten går armaturen ned i effekt och färgtemperaturen blir varmare (1800 K). 

Hänsyn mot djur och natur

Forskning indikerar att varmare och svagare ljus generellt sett är skonsammare, och har en mindre negativ påverkan på nattlevande djur och insekter. På så sätt bidrar Prisma Light Tunable White till mål 15 i Agenda 2030, Ekosystem och biologisk mångfald.