Så bidrar Prisma Button till mål 12 i Agenda 2030

Mål 12 i Agenda 2030 – Hållbar konsumtion och produktion – innefattar flera delmål, där ett mål handlar om hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. Hit kan Prisma Button bland annat bidra genom sin konstruktion som möjliggör återvinning.

Prisma Button har också en imponerande lång livslängd som beror på flera faktorer:
• Det robusta ytterhuset av aluminium och en tryckfront utan rörliga delar.
• Aktivt övervåldsskydd – kalibrerar om sig vid externt våld och fungerar därefter som vanligt.
• Värmesäkring – överlever höga temperaturer.

Skulle armbågskontakten uppvisa fel reparerar vi alltid i första hand.

Mer om hållbarhet och Agenda 2030

> Så arbetar PrismaTibro med Agenda 2030.
> Dessa mål bidrar Prisma Button till.