Så arbetar vi med jämställdhet och mångfald

För oss på PrismaTibro är jämställdhet och mångfald två viktiga frågor. Vi anser att det handlar om rätt person på rätt plats, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller liknande. Alla ska bemötas lika och med respekt, i enlighet med Agenda 2030 och målen om jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Uppfyller Addtechs mål

Som en del av tekniklösningskoncernen Addtech AB står vi också bakom de framåtsträvande hållbarhetsmål som utformats av bolaget. Till 2030 är Addtechs målsättning att 40% av alla ledande positioner ska innehas av kvinnor. På PrismaTibro uppfyller vi redan det målet! 

Prisbelönta 2018

Av Tibro kommun fick vi 2018 ett pris för vårt mångfaldsarbete. Det är ett pris som vi är stolta över – men det betyder inte att vi tänker luta oss tillbaka. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett bra företagsklimat under många år framöver.