Så arbetar PrismaTibro med Trafiksäkerhet

PrismaTibros vision är ”Trafiksäkerhet idag och för framtida generationer”. Genom övergångssignalerna Prisma Daps och gatubelysningen Prisma Light finns vi på många ställen i den trafikerade delen av samhället. Därför vill vi ta vårt ansvar genom att göra det vi kan för att trafiken ska bli en säkrare plats.

PrismaTibro är sedan i våras med i nätverket för Nollvisionen, ett nätverk för organisationer som arbetar med egna åtgärder som bidrar till Nollvisionen.

Delaktighet

För att involvera och engagera våra anställda i trafiksäkerhetsfrågan lyfter vi regelbundet olika initiativ på gemensamma frukostar. Vi har till exempel pratat om Trafikverkets initiativ Zhero och internationella organisationer som arbetar med trafiksäkerhet.

Mörkare tider stundar

Visste du att en reflex bara håller i tre år? På mässor och forum ser ni oss ofta dela ut reflexer just av den anledningen.