Alla har det som krävs

Samtliga modeller av Prisma Daps 2000•L hanterar RFID.
RFID kommunicerar via NFC.
Börja använda idag!

Upp till 16 grupper

Programmera upp till 16 st olika RFID-grupper – alla med olika funktioner eller uppdelade på områden.
Bestäm hur Prisma Daps 2000•L ska reagera på de olika RFID-taggarna som används.
RFID-tag kan vara aktiverad för förlängd gröntid, anmälan, högre ljud eller ett talmeddelande.
Vad som händer avgörs av vilka behov som kan finnas hos slutanvändare och beslutas av vår slutkund.

Användare

Grupperna kan t ex vara:

 • Lärare (skolklasser)
 • Personer med nedsättning av syn
 • Personer med nedsättning av hörsel
 • Personer med rörelsehinder

Allt är vad slutanvändaren har för behov och vilka grupper ska ha en tag.

Programmera med Android App

Vilka grupper och hur de olika gruppernas inställningar ska vara ställs enkelt in med Android App. Inställningarna flyttas sedan snabbt och enkelt över via samma teknik, NFC, och är då klart att användas.
Självklart kan den här programmeringen vara gjord redan vid leverans från Prisma Tibro, Sweden – men kan ändras när som.

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | RFID

Tre varianter av RFID-tag finns tillgängligt, vilken behöver du?

 • Högfrekventa för Prisma Daps 2000 – lägg tag på överlocket.
 • Lågfrekventa för Prisma Daps 1000 – håll under bottenlocket.
 • Kombi-tag för Prisma Daps 1000 och Prisma Daps 2000, en kombination av ovanstående.

Detta kan hända när tag används

 • Talmeddelande
  Exempel: ”Du står nu på Stortorget, vid Hamngatan.”
 • Anmälan
  De med RFID-tag kan anmäla = meddela att de önskar grön gubbe
  även om Prisma Daps just på denna plats är inställd på tidur.
 • Varningsmeddelande
  Exempel: ”Varning denna anläggning är ur funktion, var extra uppmärksam”.
 • Förlängd gröntid
  Det är helt enkelt grön gubbe längre tid – bra om man rör sig långsamt eller är många som ska passera
 • Högre lokaliseringsljud
  Tick-tick-tick (högre volym)

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps