Reparationer enligt PrismaTibro

PrismaTibros produkter är kända för att hålla länge. Därför är reparationsarbeten sällsynta företeelser i våra verksamheter. Samtidigt kan det kännas enkelt, kanske rentav frestande för kunden att köpa nytt om något går sönder. Särskilt om man inte vet att reparationsmöjligheterna finns där.
Därför vill vi på PrismaTibro poängtera att vi erbjuder reparationsarbete om något går sönder. På så vis blir inte bara du som kund nöjd, vi blir glada och planeten tacksam.
Genom att erbjuda reparationsarbete bidrar vi till två av de globala målen.

Agenda 2030 Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Industrin har sedan länge varit präglad av ett linjärt system. Produkter tillverkas och används tills de går sönder och slängs. Med hjälp av ett cirkulärt system kan industriprocessen förändras till något annat, där så lite resurser som möjligt går till spillo. Reparationer utgör en viktig del i detta. 

Agenda 2030 Mål 12

Hållbar konsumtion och tillverkning
För att nå en hållbar konsumtion och tillverkning krävs att man även funderar på vad som händer sedan. Vad händer efter att vi har tillverkat vår produkt och kunden konsumerat den? Vad händer om olyckan är framme och produkten går sönder? Där vill vi på PrismaTibro ta ansvar och hjälpa till även på sikt.