Har er byggherre efterfrågat?

Vi levererar ofta armaturer till installatörer.
En fråga som ofta dyker upp, ibland långt efter leverans, montering och installation, är:
”Jag behöver lägga in relationshandlingar om
armaturen i pärmen som jag ska lämna över
till Byggherren…kan du hjälpa mig med det?”

Så klart vi kan

Vi har lärt oss att det man då vill få tag i är:
Våra garantivillkor – KLICKA HÄR!
Produktblad (matris) – KLICKA HÄR!

Något annat?

Välkommen att kontakta oss om det är något annat som önskas.
KLICKA HÄR för att kontakta produktansvarig för Prisma Eliott: Malin Buss