De finns ”överallt”

Prisma Eliott finns framförallt i Sverige och Danmark.
Olika konfigurationer och användningssätt för gatubelysning, vägbelysning:

 • Villagata
 • Matargata till villagata
 • Stadsgata
 • Parkering
 • Hamn
 • Industritomt
 • Motionsspår
 • Skidspår
 • Ringled
 • Gångväg
 • Cykelväg
 • Bostadsområde

Vilken referens vill du se?

Kontakta mig så bestämmer vi tid & plats eller om så lämnar jag adressuppgifter.
Välkommen!
Malin Buss, produktansvarig
malin@prismatibro.se
0504-400 59