Produktionsteam arbetar med förbättringsarbete

Sedan ett antal månader tillbaka har PrismaTibro ett produktionsteam. Teamet arbetar fokuserat och gemensamt med olika förbättringsarbeten. Under gemensamma frukostmöten får alla på företaget en uppföljning kring hur olika förbättringsarbeten går, vilka problem som produktionsteamet möter och vem som arbetar med vad. 

Ett miljömedvetet framsteg

Ett framsteg som produktionsteamet har gjort rör de etiketter som klistras fast på Prisma Daps. Tidigare klistrades tre separata etiketter fast på enheten. Nu har tre etiketter reducerats till endast en etikett – utan att någon information kommer att gå till spillo. Framsteget gynnar både personal och miljö. En reducering av etiketter kräver färre resurser och resulterar i mindre avfall. Detta bidrar till mål 12 i Agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion.