Prisma DI

Mätinstrument för stora förbränningsmotorer: vevaxlars skevhet.

Nöjda användare i över 90 länder.
Fyra modeller tillgängliga.