PrismaTibro + UN Global Compact = Sant

I juli 2018 förvärvade Addtech AB samtliga aktier i Prisma Light AB och Prisma Teknik AB.
Fyra år har passerat sedan dess och det är enkelt att konstatera att mycket har hänt i världen.
Vi kommer allt närmare år 2030 och vi står inför en stor utmaning i form av klimatförändringarna.
På PrismaTibro värdesätts hållbarhet högt. Så gör även vår ägare, Addtech AB. 

UN Global Compact

Sedan april 2021 är PrismaTibro, genom Addtech, medlem i företagsnätverket UN Global Compact.
Syftet med nätverket är att skapa internationella principer kring allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor.
Varje år rapporterar medlemsföretagen in hur arbetet med principerna har gått.
På så vis främjas hållbarhetsarbete i verksamheter – världen över.

Agenda 2030

FN:s hållbarhetsmål är ytterligare ett ramverk som vi använder i vårt sätt att arbeta med hållbarhet.
Målen utgör grunden när vi diskuterar nutid, framtid och vad som kan förbättras. 

Nyligen hölls ett möte där vår ledningsgrupp förde diskussioner kring just Agenda 2030.
Hur kan PrismaTibro, på bästa sätt, möta efterfrågan på ökad hållbarhet ur olika aspekter?
Mötet blev en spännande start på något som vi nu kommer att arbeta vidare med.