PrismaTibro lanserar: Prisma Light Ella AID

Dags att öka trafiksäkerheten i samband med obevakade GCM-passager? Prisma Light Ella AID står till er tjänst!
Den specialutvecklade pollaren belyser övergången med vitt ljus, samtidigt som bilisterna varnas med ett orange, blinkande ljus. Varningsljuset aktiveras av fotgängare genom två olika alternativ:

  1. Ett tryck på knappen som sitter på locket.
  2. Ett svep framför sensorerna – lockets avfasade kanter.

Vi lanserar också

Prisma Light Tunable White – en teknik som möjliggör varmare ljus och lägre effekt under natten, som ett sätt att ta hänsyn till ekologi och naturliga processer. Tunable White kan också kombineras med närvarostyrning.

> Läs mer om Prisma Light Tunable White