PrismaTibro kartlägger utmaningarna inom trafiksäkerhet

Vad behöver vi arbeta med framöver, sett till befintliga produkter och framtida lösningar? Det vill vi kartlägga för att uppnå vår vision: Trafiksäkerhet idag och för framtida generationer. Ett sätt att kartlägga det är genom att studera olycksstatistik. 

Statistiken är talande

Under en företagsfrukost i september tittade vi på olycksstatistik hämtad från Transportstyrelsen. Statistiken över allvarligt skadade visar att cyklister/mopedister och gående är särskilt utsatta för fara i trafiken. Den grupp som utgjorde flest allvarligt skadade 2022 var cyklister/mopedister, enligt statistiken från Transportstyrelsen.

Vi vill och kan hjälpa till

Med tydliggörande belysning – Prisma Light – och övervakade övergångsställen – Prisma Daps – kan vi säkra trafikmiljön för både gående och cyklister. På så sätt kan vi också bidra till en mer hållbar utveckling, i enlighet med Agenda 2030 och delmål 3.6 om att minska dödsfall och skador i vägtrafiken.