PrismaTibro ISO-reviderade

Vi vill givetvis leva upp till våra kunders och leverantörers förväntningar på oss. För att säkerställa systematiskt arbete med kvalitet och miljö har vi därför sett till att följa ISO-standarderna ISO9001 och ISO14001.

Bidrar till Agenda 2030

ISO9001, standarden för kvalitetsledningssystem, bidrar bland annat till mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. Detta genom att bland annat hjälpa företag att använda sina resurser på ett bättre sätt.
Standarden för miljöledningssystem, ISO14001, bidrar i sin tur till mål 13 om klimatåtgärder, genom att uppmuntra till användning av förnybar energi och minskning av växthusgasutsläpp.

Årlig revision

Under vecka 8 genomfördes vår årliga revision av Intertek.