PrismaTibro AB förvärvar Flexibump AB

PrismaTibro AB har idag tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Flexibump AB 559063-6162.
PrismaTibro AB ingår i Addtechkoncernen.
Flexibump är specialiserat inom området farthinder och trafiksäkerhetsteknik och marknadsför sina produkter under varumärket Flexibump.
Omsättningen uppgår till ca 5 miljoner SEK.

Flytt till Tibro

Verksamheten flyttar i samband med förvärvet hela sin verksamhet till Tibro.

Vår vision

Förvärvet stärker PrismaTibro i visionen ”Trafiksäkerhet idag och för framtida generationer”.
PrismaTibro levererar idag lösningar för att skydda oskyddade trafikanter vid bevakade övergångsställen (Prisma Daps), obevakade övergångsställen (Prisma Light) och Flexibump förstärker PrismaTibro vid områden som saknar övergångsställen men där det ändå rör sig oskyddade trafikanter.

Tillträde sker idag.

Tibro den 4 januari 2024

PrismaTibro AB
För ytterligare information

>> Malin Buss, VD i PrismaTibro AB, +46 504 400 59
Åsa Skarbrandt, affärsenhetschef Addtech Energy Products, +46 768 162 162

>> Ladda ned pressmeddelande som PDF-fil