Vi är med i SBTi genom Addtech

Som en del av tekniklösningskoncernen Addtech är vi anslutna till SBTi, Science Based Targets initiative.

Syftet med SBTi är att stödja organisationer och företag i att sätta vetenskapsbaserade klimatmål. Målen som ställs fast via SBTi är utformade i linje med vetenskapliga direktiv, för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C, enligt Parisavtalet. 

Fler hållbarhetsinitiativ och certifieringar

Addtech är även anslutet till det globala initiativet UN Global Compact – det största hållbarhetsinitiativet för företag i syfte att främja strategier och aktiviteter inom hållbarhet. UN Global Compact stödjer företag i att göra ansvarsfulla affärer genom 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och antikorruption. 

PrismaTibro AB är certifierade inom miljöledning genom ISO 14001 och kvalitetsledning genom ISO 9001.

Läs mer om hållbarhet och Addtech

> Addtech stödjer globala initiativ