UTGÅTT
Ersätts av Prisma Daps 2240•M TRAM – KLICKA HÄR!

Prisma Tibro, Sweden Prisma TS-980Prisma TS-980

En av världens mest utvecklade övergångssignaler. Välkänd design och utmärkt prestanda med lång livslängd ingår i priset. Prisma TS-980 är av alla många modeller av digitala akustiska övergångssignaler från Prisma Tibro och har installerats i stor volym runt om i världen.

Akustisk signal med klockljud

TS-980 är en ljudsignal med klockljud. Den används vanligtvis som varningsklocka för spårvagnar.

BULLERSTYRD
En mikrofon kontrollerar kontinuerligt bullernivån och anpassar ljudpulserna så att de alltid skall höras men inte vara störande t ex nattetid.
Prisma TS-980 är byggd i strängpressad blåeloxerad aluminium som ger lång livslängd. Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande aluminiumprofil och kan enkelt skiftas vid service.

Ordlista

Förklaring och presentation av fakta och egenskaper tillsammans med länkar till de modeller som stämmer in på beskrivningen.

Omgivningens ljudnivå påverkar hur högt ljud Daps ger ifrån sig.
Ökat buller i omgivningen ökar volymen från Prisma TS.
Dimensioner H x B x D: 270 x 112 x 125 mm
Vikt: 2,8 kg
Effektförbrukning:
6 W i viloläge 13 W vid anmälan
Fronten är känslig för tryck.
Den som önskar passera över kan visa det genom ett tryck någonstans på fronten.

Förstärker ljudet, riktat.
Valfritt inspelat ljud spelas upp vid kvittens. Kan t ex vara ett ”välkommen” eller en instruktion.
Prisma Daps ger respons på tryckning – ett kvitto i form av ett ljud och/eller ljus.

Det vita kvadratiska glaset.
Dioder tänds som kvittens.

Kvittens i form av ljus.
Antingen tänder användaren upp kransen vid tryck och i de fall när man valt en Daps utan tryckfunktion, lyser ljuskransen när det lyser grönt.

Tio olika ljudkaraktärer kan väljas med en om-kopplare för att kunna ge olika ljud för olika gångriktningar. Med min/max omkopplarna kan man begränsa lägsta/högsta ljudnivå. Ljudstyrka 55-83 dBA vid 1 meter Frekvensområde 500-6000 Hz
Gult sken: 590 nm
Ljusstyrka: 9 x 5000 mcd
Det effektiva och över hela världen spridda ”tick-tick-tick”-ljudet. Det är klassiskt och den unika karaktären är anledningen till den stora framgången. Tack vare övertonerna kan ljudet urskiljas även i de mest komplexa ljudmiljöer.
Konstant matning, valet görs vid beställning:
Konstant matning 230 VAC +/- 10 % 50 Hz
Konstant matning 115 VAC +/- 10 % 60 Hz
Konstant matning 42 VAC +/- 10% 50 Hz
Konstant matning 24 VAC +/- 10% 50 Hz
Konstant matning 24 VDC
Konstant matning -40 VDC
MTBF: 8 år

Mängder av inställningar görs i mjukvara. Dessa överförs sedan via IR till övergångssignalen.

En karta över hela övergången:
Körfält, spårvagn, cykelbana, refug, startpunkt.
Fungerar som ett pussel – sätt in de delar som är aktuella. Reliefsymboler i plast är standard, finns även i guld-eloxerad aluminium.
Tar emot signal från RID-bricka och erbjuder t ex dubbel gröntid. Anslut upp till tre grupper av RFID-brickor. Olikheten ligger i vad som ska ske vid anmälan.
Den som lägger handen på toppen av Prisma Daps med riktningspil får hjälp att veta i vilken riktning övergången ska ske.

Temperaturområde: -40 till 70 °C
Ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn.
Kvittensen kommer i formen av vibration. I det här fallet kommer grön signal i tidsintervall – om användaren ska styra väljer man vibrator med tryckfunktion.

Ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn. Kvittensen kommer i formen av vibration när användare tryckt under (!) övergångssignalen.

FÄRG
Vi hittar lösningar för dina önskemål.
Ytterhus: blå-eloxerad,
guld-eloxerad eller lackad i önskad
RAL-färg. Exempel, TS-921 gul.
Tryckfront: blå-anodiserad eller svart-anodiserad.

FORM
På sidan av Prisma Daps finns ett spår där du fäster reliefsymboler eller dekorprofil.
Dekorprofiler: guld-eloxerad,
blå-eloxerad.
Reliefsymboler: gul plast eller guld-eloxerad aluminium.