UTGÅTT
Ersätts av Prisma Daps 2120•L Walk – KLICKA HÄR

Prisma Tibro, Sweden Prisma TS-908Prisma TS-908

En av världens mest utvecklade övergångssignaler. Välkänd design och utmärkt prestanda med lång livslängd ingår i priset. Prisma TS-908 är av alla många modeller av digitala akustiska övergångssignaler från Prisma Tibro och har installerats i stor volym runt om i världen.

Akustisk övergångsignal utan elektronisk tryckfront med vibrator i toppenlocket.

FÖR TIDSSTYRDA KORSNINGAR
Akustisk övergångsignal utan elektronisk tryckfront. Används vid korsningar med fasta tider för att skifta från röd till grön ”gubbe”. Ger tillgänglighet åt synskadade med ljud, riktningspil och vibrator i toppenlocket.

BULLERSTYRD
En mikrofon kontrollerar kontinuerligt bullernivån och anpassar ljudpulserna så att de alltid skall höras men inte vara störande t ex nattetid. Prisma TS-908 är byggd i strängpressad blåeloxerad aluminium som ger lång livslängd. Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande aluminiumprofil och kan enkelt skiftas vid service. Den elektroniska tryckfronten är mycket tryckkänslig men samtidigt vandalsäker.

TS-908 har vibrator i topplocket under den taktila riktningspilen. Vibratorn avger pulser som pulserar i takt med det tickande ljudet.

Ordlista

Förklaring och presentation av fakta och egenskaper tillsammans med länkar till de modeller som stämmer in på beskrivningen.

Omgivningens ljudnivå påverkar hur högt ljud Daps ger ifrån sig.
Ökat buller i omgivningen ökar volymen från Prisma TS.
Modeller med bullerstyrning:
Prisma TS-903
Prisma TS-904
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-908
Prisma TS-980
Prisma Daps 1000
Dimensioner H x B x D: 270 x 112 x 125 mm
Vikt: 2,8 kg
Effektförbrukning:
6 W i viloläge 13 W vid anmälan
Fronten är känslig för tryck.
Den som önskar passera över kan visa det genom ett tryck någonstans på fronten.
Modeller med elektronisk/tryckkänslig frontpanel:
Prisma TS-903
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-910
Prisma TS-911
Prisma TS-920
Prisma TS-921
Prisma Daps 1000
Förstärker ljudet, riktat.
Detta tillbehör fungerar ihop med Prisma Daps 1000.
Valfritt inspelat ljud spelas upp vid kvittens. Kan t ex vara ett ”välkommen” eller en instruktion.
Detta tillbehör fungerar ihop med Prisma Daps 1000.
Prisma Daps ger respons på tryckning – ett kvitto i form av ett ljud och/eller ljus.
Modeller utrustade med Kvittens:
Prisma TS-903
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-910
Prisma TS-911
Prisma TS-920
Prisma TS-921
Prisma Daps 1000
Det vita kvadratiska glaset.
Dioder tänds som kvittens.
Modeller med LED i frontpanel:
Prisma TS-903
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-910
Prisma TS-911
Prisma TS-920
Prisma TS-921
Prisma Daps 1000
Kvittens i form av ljus.
Antingen tänder användaren upp kransen vid tryck och i de fall när man valt en Daps utan tryckfunktion, lyser ljuskransen när det lyser grönt.
Modeller med LED Ljuskrans:
Prisma TS-911
Prisma TS-921
Prisma Daps 1000
Tio olika ljudkaraktärer kan väljas med en om-kopplare för att kunna ge olika ljud för olika gångriktningar. Med min/max omkopplarna kan man begränsa lägsta/högsta ljudnivå. Ljudstyrka 55-83 dBA vid 1 meter Frekvensområde 500-6000 Hz
Gult sken: 590 nm
Ljusstyrka: 9 x 5000 mcd
Det effektiva och över hela världen spridda ”tick-tick-tick”-ljudet. Det är klassiskt och den unika karaktären är anledningen till den stora framgången. Tack vare övertonerna kan ljudet urskiljas även i de mest komplexa ljudmiljöer.
Modeller med lokaliseringsljud:
Prisma TS-903
Prisma TS-904
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-908
Prisma TS-980
Prisma Daps 1000
Matningsspänning, valet görs vid beställning:
230 VAC +/- 10 % 50 Hz
115 VAC +/- 10 % 60 Hz
42 VAC +/- 10% 50 Hz
24 VAC +/- 10% 50 Hz
24 VDC
-40 VDC
MTBF: 8 år

Mängder av inställningar görs i mjukvara. Dessa överförs sedan via IR till övergångssignalen.
Detta tillbehör fungerar ihop med Prisma Daps 1000.

En karta över hela övergången:
Körfält, spårvagn, cykelbana, refug, startpunkt.
Fungerar som ett pussel – sätt in de delar som är aktuella. Reliefsymboler i plast är standard, finns även i guld-eloxerad aluminium.
Modeller med Reliefsymboler:
Prisma TS-903
Prisma TS-904
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-908
Prisma Daps 1000

Tar emot signal från RID-bricka och erbjuder t ex dubbel gröntid. Anslut upp till tre grupper av RFID-brickor. Olikheten ligger i vad som ska ske vid anmälan.
Modeller med RFID Läsare:
Prisma TS-903
Prisma TS-904
Prisma TS-907
Prisma TS-908
Prisma Daps 1000
Den som lägger handen på toppen av Prisma Daps med riktningspil får hjälp att veta i vilken riktning övergången ska ske.
Modeller med Taktil riktningspil:
Prisma TS-903
Prisma TS-904
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-908
Prisma Daps 1000
Temperaturområde: -40 till 70 °C
Ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn.
Kvittensen kommer i formen av vibration. I det här fallet kommer grön signal i tidsintervall – om användaren ska styra väljer man vibrator med tryckfunktion.
Modeller med Vibrator:
Prisma TS-907
Prisma TS-907d
Prisma TS-908
Prisma Daps 1000
Ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn. Kvittensen kommer i formen av vibration när användare tryckt under (!) övergångssignalen.
Modeller med vibrator, tryckfunktion under:
Prisma TS-907d
Prisma TS-908
Prisma Daps 1000
FÄRG
Vi hittar lösningar för dina önskemål.
Ytterhus: blå-eloxerad,
guld-eloxerad eller lackad i önskad
RAL-färg. Exempel, TS-921 gul.
Tryckfront: blå-anodiserad eller svart-anodiserad.

FORM
På sidan av Prisma Daps finns ett spår där du fäster reliefsymboler eller dekorprofil.
Dekorprofiler: guld-eloxerad,
blå-eloxerad.
Reliefsymboler: gul plast eller guld-eloxerad aluminium.