UTGÅTT
Ersätts av: Prisma Daps 2210•M Walk – KLICKA HÄR!

Prisma Tibro, Sweden Prisma Daps TS-903

Prisma Daps TS-903

Digital akustisk övergångssignal med tryckfront

En av världens mest utvecklade övergångssignaler. Välkänd design och utmärkt prestanda med lång livslängd ingår i priset. Prisma TS-903 är av alla många modeller av digitala akustiska övergångssignaler från Prisma Tibro och har installerats i stor volym runt om i världen.

BULLERSTYRNING
En mikrofon mäter det omgivande bullret för att anpassa lokaliseringsljudet efter vald inställning. En stor skillnad från tidigare versioner är att Prisma Daps 2000 har en SMART bullerstyrning som vet inom vilka frekvenser ljudet måste höjas för att höras och när det inte behöver höjas. Detta gör att ljudet alltid hörs men aldrig stör.

HÅLLBARHET
Prisma Daps TS-903 är byggd i strängpressad aluminium, vilket betyder lång livslängd. Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande profil och kan enkelt plockas ut vid service.
Den elektroniska tryckfronten är mycket tryckkänslig och helt utan lösa delar. Prisma Daps är vandalsäkra och näst intill omöjliga att förstöra. Mjukvaran i övergångssignalen mäter kontinuerligt signalerna från trafikljuset för att garantera att övergångssignalen alltid visar och låter rätt vid rött respektive grönt ljus. Alla modeller av Prisma Daps är konstruerade så att de aldrig kan indikera att det är grönt under trafiksignalens röda fas. Att köpa övergångssignaler från Prisma Tibro är en säker investering. De fyller sin funktion dygnet runt, året runt, år efter år.

Egenskaper

Gäller Prisma Daps TS-903

 • = Standard
 • = Tillval
 • Tryckfront
 • LED-kvittens i front
 • Nattfunktion
 • Kvittensljud
 • Lokaliseringsljud: tick, tick, tick
 • Bullerstyrning
 • Inkoppling för extern högtalare
 • Taktil riktningspil
 • Reliefsymboler plast/metall
 • Färg
 • Anti-graffiti
 • Konstant matning 24V AC
 • Konstant matning 115 VAC
 • Konstant matning 230 VAC

Egenskaper

Prisma Daps 2000 serien innebär ännu fler och mer precisa inställningar. Läs nedan om fakta och dess egenskaper.

En mikrofon mäter omgivande buller för att anpassa enhetens nivå efter omgivande bullernivå. Bullerstyrningen i Daps 2000-serien är SMART och ökar endast vid de frekvenser som stör lokaliseringsljudet, ljudet hörs alltid men stör aldrig. Ställ in antal dB över bullernivån från -15dB till +15dB, justerbart i steg om 1 dB. Ställs in separat för alla faser och för intern och extern högtalare.
H x B x D: 274 x 112 x 125 mm
Vikt: 2,5 kg
Hela fronten är känslig för tryck.
Den som önskar korsa vägen kan visa det genom ett tryck någonstans på fronten. Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten. Direkt tryck och/eller fördröjt tryck, dessa kan ha olika funktioner. Förslag på funktioner är: Anmälan, ljud- och ljuskvittens, höjt ljud, längre gröntid, talmeddelande, ljudändring mm.
I korsningar med extra mycket trafik, breda gator med många filer eller där närboende störs, rekommenderas det att koppla in externa högtalare. Alla Prisma Daps 2000 är kompatibla med Prisma Tibros externa högtalare, redo att kopplas in. Observera att denna funktion kan begränsas på grund av antal ledare i valt kablage.

Användningsområde: Exempel på användningsområden: Varningsmeddelanden för utryckningsfordon, vägarbete, turistinformation mm. I Prisma Daps 2000 kan ni välja mellan förinspelade meddelanden som skickas med från fabrik eller spela in ett eget meddelande i Prisma Daps Android-app.

Prisma Daps ger respons på tryckning – ett kvitto i form av ett ljud och/eller ljus.
Prisma Daps 2000 har IK 09
utan vibrator
Det vita kvadratiska glaset i fronten som ger en kvittens på din anmälan. Valbar ljusstyrka från 25–100%
Kvittens för din anmälan – flera olika inställningsmöjligheter – eller Konstant sken, för ökad synlighet. Daps 2000 har en högre ljuskrans för bättre synlighet på långt håll. Synlig i 270°. Valbar ljusstyrka från 25–100%
Prisma Daps 2000 innehåller totalt 16 olika ljud och förinspelade talmeddelanden. Spela in egna meddelanden med Prisma Daps Android app. Min och Max volym är inställbart i steg om 1dB. Prisma_ljud nr 5, är hörbart i gatubuller upp till 105dB (C). Ljudnivån ställs in separat för alla faser och för extern och intern högtalare. Frekvensområde 180–7000Hz.
Gult sken: 590 nm.
LED-kvittens i front: 9 x 4000 Partial FLUX.
LED-ljuskrans: 32 x 4000 Partial FLUX.
Är en hjälp att lokalisera korsningen och ger information om korsningens status. Följ ljudet för säker passage till motsatt sida. Det effektiva, och över hela världen spridda, ”tick-tick-tick”-ljudet (Prisma_Sound_05.wav). Det är klassiskt och den unika karaktären är anledningen till den stora framgången. Tack vare den breda ljudfrekvensen kan ljudet urskiljas även i de mest komplexa ljudmiljöer.
Valet görs vid beställning och i kombination med signal I/O och lampa I/O:
• 18V AC/24V DC
• 24V AC
• 28-49V AC/DC
• 100V – 240V AC
Prisma Daps 2000 har flera möjligheter att ställa in särskilda ljud och funktioner för olika tider på dygnet.
Möjlighet att ställa in ljus, ljud eller aktivera ett talmeddelande vid tryck – t ex “anläggning ur funktion”, “Vägarbete pågår”…
Prisma Daps 2000 är Klass II, dubbelisolerat
Programmering görs med en Android-app och överförs via USB-minne. Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att sedan ändra, spara, kopiera och sända efter önskemål.
En taktil och visuell karta över hela övergången:
Körfält, spårvagn, cykelbana, refug, start/stopp.
Fungerar som ett pussel – sätt in de delar som är aktuella med start nedifrån.
Den som lägger handen på toppen av Prisma Daps får hjälp att veta i vilken riktning övergången ska ske. Plast är standard – metall ett tillval.
Alla Prisma Daps 2000•L levereras med NFC antenn vilket används till programmering och RFID. Köp till taggar och programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner, ljud och geografiska områden. OBS! RFID för Prisma Daps 2000•L är högfrekvent och därmed ej kompatibel med RFID-taggar för Prisma Daps 1000 vilka är lågfrekventa.
-40 till 70 °C
Informerar genom antal vibrations pulser per minut om vilken fas korsningen befinner sig i och när det slår om från rött till grönt och är säkert att passera. För Daps 2000 finns vibrator endast i bottenlocket, kännetecken: vibratorbricka med små knottror.
Informerar genom antal vibrations pulser per minut om vilken fas korsningen befinner sig i och när det slår om från rött till grönt och är säkert att passera. Tryckfunktionen kan programmeras med valfri funktion. Kännetecken: bricka med en stor tryckpunkt.
FÄRG
Blå-anodiserad
Guld-anodiserad
Gul-lackerad
Grå-lackerad
Andra färger vid förfrågan
Tryckfront: blå-anodiserad, svart-anodiserad eller med en guldig dekorprofil utan tryckfunktion.

FORM
På sidan av Prisma Daps finns ett spår där du fäster reliefsymboler eller dekorprofil.
Dekorprofiler: guld-eloxerad eller blå-eloxerad.
Reliefsymboler: gul plast eller guld-anodiserad aluminium.

Standard är 12-ledarkablage. 9 eller 6-ledare kan användas vid utbyte av komplett enhet i befintlig korsning. Adapterkablage används vid utbyte av endast elektronikenhet från Prisma Daps 1000 eller TS-900. Kundanpassat kablage vid förfrågan.