Modellöversikt Prisma TS 900

Se ordlista under tabellen.

MODELL/EGENSKAP TS
903
TS
904
TS
907
TS
907d
TS
908
TS
910
TS
911
TS
920
TS
921
TS
980
Bullerstyrd Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tryckfront Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Extern högtalare
Talmeddelande
Kvittens Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LED kvittens i front Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LED Ljuskrans Ja Ja
Lokaliseringsljud: tick, tick, tick Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Programmerbar med PDA via IR
Reliefsymboler Ja Ja Ja Ja Ja
RFID-Läsare Ja Ja Ja Ja
Taktil riktningspil Ja Ja Ja Ja Ja
Vibrator i bottenlocket Ja Ja Ja
Vibrator, tryckfunktion bottenlocket Ja Ja
Konstant matning 24 VAC Ja Ja Ja
Konstant matning 42 VAC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Konstant matning 115 / 230 VAC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Konstant matning 24 VDC Ja