Prisma Teknik AB
Tickande övergångsignaler och mer

Fyra produktfamiljer med gemensamma nämnare i elektronik och mekanik.
Avancerade funktioner i kombination med enkla lösningar har skapat framgång över hela världen.
Prisma Teknik är en del av Prisma Tibro och delar därmed uppdraget att skapa stora ekonomiska värden som omsätts i insatser för människor med behov världen över – från Tibro och till världens ände. Ofta kallas detta för CSR (Corporate Social Responsibilty som på svenska kan uttryckas företags sociala ansvar).
Uppdraget sammanfattas i begreppet Tänk annorlunda och ges uttryck i bl a ungdomsprojekt i Colombia, rehabilitering, microlån, vattenreningsprojekt, sponsring av idrottsföreningar och enskilda.

Prisma Daps
Prisma Daps 2100L
 • Utvecklad i samarbete med synskadade och med kloka och nyttiga idéer från personer med andra funktionsnedsättningar.
 • Den första generation kallas i all enkelhet för ”TS” (trafiksignal), för att tydliggöra att det handlar om just den svensktillverkade övergångsignalen från Tibro vill vi gärna använda det fullständiga namnet: Prisma Daps TS.
 • Den andra generationen kallas ofta bara för ”Daps” (Digital Accoustic Pedestrian Signal).
  Den stora skillnaden är möjligheten att inställningar kan förändras/programmeras med handdator.
 • Den tredje generationen Prisma Daps 2000 lanserades under 2016 och erbjuder högre prestanda och mer funktionalitet. Justeringar av inställningar görs med Android-app.

KLICKA HÄR för mer information om sortimentet av Prisma Daps.

Prisma DI
Prisma DI-5C

Prisma DI

 • Mätinstrument för riktigt stora motorer – fartyg, kraftverk med flera.
 • DI är förkortning för deflection indikator (engelska för: indikerar skevhet).
 • Det kompletta namnet på produktfamiljen är Prisma DI.
 • I produktfamiljen ingår även Prisma Ovality Kit och är en lika enkel som smart ovalitetsmätare.
 • Gemensamt för instrumenten är mycket hög noggrannhet.

KLICKA HÄR för mer information om sortimentet av Prisma DI

Prisma Button
Prisma Button

Prisma Button 

 • Det korta namnet är PB (push button) – det kompletta namnet är Prisma Button
 • Vandalsäker armbågskontakt utan rörliga delar med smarta funktioner
 • Inställningsmöjligheter med hjälp av dip-switchar.
 • Tuff, känslig och pålitlig.

KLICKA HÄR för mer information om sortimentet av Prisma Button.