Producentansvaret på elektriska och elektroniska produkter har funnits sedan augusti 2005, SFS 2005:209, 2005:210.

Producentansvaret innebär att det företag som för in och sätter elektriska och elektroniska produkter på den svenska marknaden har ett ansvar för produkten under hela dess livslängd.

Detta för i sin tur med sig att man som producent bl a måste säkerställa ett insamlingssystem enligt direktivets riktlinjer. El-Kretsen, det av näringslivet ägda servicebolag för insamling och återvinning av uttjänt elektronik, erbjuder ett rikstäckande insamlingssystem för Prisma Eliott.

Prisma Light tar sitt ansvar som producent på mer än ett sätt.
Vårt val att skriva avtal med El-kretsen är ett av dom.