Prisma Light: Materialbyte gynnar miljön

Visste du att galvaniserat stål kan skada vattenlivet?
Med den kunskapen i åtanke har vi nu valt att byta ut materialet på rören till våra pollare, Prisma Light Ella, från galvaniserat stål till aluminium.

Galvanisering – process och påverkan

Metoden används för att skydda järn från att rosta. Förenklat går det till så att ett järnrör doppas i en zinklösning.
När zinklösningen har stelnat fungerar den som en offeranod, vilket innebär att zinken oxiderar istället för järnet. Då zinken har oxiderat eroderar den ut i miljön, där metallen verkar skadligt. Höga halter av zink påverkar nämligen vattenlevande organismer negativt. 

Aluminium, det nya valet

Aluminium oxiderar också, men på ett sådant sätt att metallen skyddas från korrosion utan att något skadligt läcker ut i naturen. 

Frågor och funderingar?

Kontakta oss, Säljare Prisma Light