Prisma Light Ella AID: Installation Volvo GTO

Förra veckan genomfördes installationen av nästa Prisma Light Ella AID-anläggning. Pollarna har installerats på två olika platser inne på Volvo GTO i Skövde. Det blinkande varningsljuset och ljuskorridorerna som Prisma Light Ella AID skapar ska nu bidra till ökad trafiksäkerhet på området.

Fjärde testanläggningen i Sverige

Med Volvo GTO inräknat finns nu fyra anläggningar i Sverige. Prisma Light Ella AID har tidigare installerats i Kumla, Kristinehamn och Skövde Kommun.

Vilka är kunder?

Produkten riktar sig till offentliga miljöer och industriområden med fotgängarövergångar. Potentiella kunder är kommuner, installatörer och stora industrier.

Mer om Prisma Light Ella AID

>> Läs mer: Prisma Light Ella AID Broschyr
>> Kontakta säljare