Prisma Light Detect använder Mesh-net

Prisma Light Detect tänder ljuset eller ökar ljusstyrkan hos armaturen då någon är närvarande. Med hjälp av styrsystemet Citygrid av Seneco A/S tänds också ett visst antal armaturer i närområdet, antalet bestäms av kunden. 

Tidigare: Seriekopplade

Om en armatur inte svarar skapades en lucka i systemet och närliggande armaturer tändes inte då armaturen som stod i tur att meddela inte längre skickar signal. 

Nu: Meshnät

I den senaste utgåvan kommunicerar noder med armaturer inom en viss radie.
Detta görs i ett så kallat ”mesh-nät”.
I ett mesh-nät finns flera kommunikationsvägar istället för bara en, vilket innebär att närliggande armaturer kommer att tändas i förväg tack vare att kommunikationen hanteras av samtliga armaturer i närheten.

Frågor?

KLICKA HÄR för att kontakta en säljare.