Cirka?

Exakt vikt beror på vilket drivdon modellen har.
Valet av drivdon avgörs av armaturens effekt.
Vikten varierar från 5,9-6.7 kg.

Därför viktigt

Vikten är intressant.
Av flera skäl.
Ett skäl är att armaturen ska lyftas, ofta flera gånger innan den sitter på stolpen.
Ett annat är att armaturerna ofta ska flyttas/lyftas flera gånger på vägen till platsen för montering.
Ett tredje skäl är att armaturerna ska fraktas, frakt debiteras efter volym och just vikt.
Ett fjärde, armaturen sitter högt upp, utsatt för vind och gravitation.