Prisma Light Eliott Remote

Byt inställningar med fjärrkontroll.
Effekt: förändra i steg om 1 Watt
Prisma Nattljus: en höjning eller sänkning av effekt en period per dygn.
Justeringar görs från marken utan skylift – räck ut handen med fjärrkontroll genom bilrutan.
En uppskattad funktion som kan aktiveras direkt eller den dag då kunden är mogen. Allt är förberett – om man valt en Prisma Eliott Remote.

OFFERT
LJUSBERÄKNING
DOKUMENT
PRATA MED SÄLJARE

Prisma Light RemotePrisma Light Prisma Nattljus

Erbjuder en höjning eller sänkning en period per dygn.
Watt Ordinarie effekt
Start Tidpunkt då Prisma Nattljus ska starta, t ex ”23”
Period Så många timmar, t ex ”06”
Level Den nivå, lägre eller högre som gäller under perioden, t ex ”12”
Dessa inställningar sätts vid tillverkning men kan förändras när som helst med fjärrkontroll och kundunik PIN-kod.

5-40 W
Prisma Light Eliott 2-16
Prisma Light Eliott 3-16

10-60 W
Prisma Light Eliott 2-32
Prisma Light Eliott 3-32

3000 kelvin
4000 kelvin
6000 kelvin

Standard: 5 år
Tillval: Upp till 15 år

Prisma Light Eliott 2
Osram, 16 respektive 32 st

Prisma Light Eliott 3
Osram/Cree, 16 st respektive 32 st

Motortrafikled
Villagator
Villagator, matargator
Gång- och cykelvägar
Elljusspår
Motionsspår
Parkeringar
Industritomter

Prisma Light Eliott 2
Elektronik, IP67. Armatur i sin helhet, IP33
IK10+
CE-märkt

Prisma Light Eliott 3
Elektronik, IP67. Armatur i sin helhet, IP65
IK10+
CE-märkt