LED gatubelysning med ljusrelä

Prisma Eliott 2 kan levereras med transparent kåpa och ett ljusrelä.
Oavsett tid på dygnet – lyser den om och när det är tillräckligt mörkt.
Alltså när det är natt, tänker du.
Ja – och nej, svarar vi.

Ja

I södra Sverige är det oftast mörkt nattetid, nattetid.

Nej

I norra Sverige är det ljust dygnet runt en period på året.
I norra Sverige är det mörkt nästan dygnet runt en period på året.

Exempel i hela Sverige

Parkeringsautomat.
Ett bra exempel på när det finns behov av att ha ström till en anläggning hela tiden, men man vill bara att armaturen ska lysa när det är mörkt.
Ström till automaten krävs dygnet runt. Armaturen behöver bara lysa upp vid mörker.

Välj till fjärrkontroll

Då får du möjlighet att enkelt ändra vilken vilken mängd ljus (och alltså energi som ska åt) när du vill och önskar – det gör du utan stege eller skylift.
Prisma Eliott 2 Remote men med inbyggt ljusrelä och en transparent kåpa lyser när det är mörkt.