Vi vill träffa er

Vi möter er på ett motionsspår, en GC-väg, en villagata eller en parkering.
Eller kanske är ett möte på ert kontor en bra början?

Vi är alltid redo

Under hösten har vi varit på en gång/cykelväg i Kungsbacka och tittat på Prisma Eliott Remote.
Vi har varit på ett kontor i Mariestad och presenterat Prisma Tibro.
Vi har varit på ett motionsspår i Tibro och presenterat närvarostyrning: Prisma Eliott Detect Net.
Vi har presenterat den svensktillverkade gatubelysningen med LED-teknik, utvecklad och producerad i Tibro, Sverige som vi kallar Prisma Eliott.

Vart blir det nästa gång?

Slå en signal till Malin Buss, produktansvarig eller skicka ett e-post till malin@prismatibro.se