Efter utfört arbete

När Prisma Eliott någon gång långt fram i tiden inte längre ska lysa upp sin väg så kommer El-kretsen ta hand om den.
De ser till att aluminium (återanvändningsbar) hamnar i en ny produkt – kanske en ny Prisma Eliott.
El-kretsen ser till att allt sorteras och tas tillvara på allra bästa sätt.
Uppgiften är inte så svår då Prisma Eliott innehåller väldigt få grejer. Få men smarta grejer.

Vi är glada att veta att vi tagit ansvar även i den ändan av Prisma Eliotts livscykel.
Den andra ändan har vi ju också tänkt till om: våra underleverantörer finns inom en radie av 20 mil.
Tillverkningen sker här i Tibro.